ti' liSh' Odna' t' ti' tU 'Ya' naVsiG'Da' tVoi' nAs' ne' Shid'dyat' apstayatelstVa' RastaVaniya' vnOf' Rastayaniya no' daje' za' tisiChi yors pomnU v'kUs' sladkiX' tVaei' ulibkU' ya tak' raD' litet' abrat'na apyat' jaj'Da' ne' Vanasima no mne' pasiliManA

00:00 00:00
Популярные песни - inmuse.info